» Lövgrens Riv & Schakt - Om oss:

Företaget blev till mitt under finans krisen -93 som enskild firma och ombildades till AB -99; Ägare då som nu är Jörgen Lövgren.

Lövgrens Riv och Schakt började i en liten skala och har expanderat under åren då marknaden har funnit företaget.
Företaget är nu uppdelat i 3 områden; Mark avdelning, Riv och håltagnings avdelning samt Åkeri och Transport - Alltså det kompletta företaget.

Schaktningen består av markarbeten t.ex.

Nyproduktion -grunder
Dräneringar av hus
Övriga markarbeten.

Rivning består av:

Rivning med robot
Rivning med Grävmaskiner, olika storlekar.
Borrning och sågning i betong.

Åkeri och Transport består av:

Lastväxlare 2st
Kranbil 1st
Container från 10 till 40kubik

Företaget har en bred kompetens vid markarbeten, rivningar med robot och grävmaskin samt håltagning.
Lövgrens riv och schakt AB har idag ett tiotal anställda och vi samarbetar med andra mindre företag i Göteborgsregionen

(Du kan se mer om arbetsområden och tidigare Projekt under fliken "Projekt"